• Imagen de cabecera rotatoria 1
  • Imagen de cabecera rotatoria 2
  • Imagen de cabecera rotatoria 3

Νέα

Imagen superior h1
Imagen inferior h1

Στις 18 Δεκεμβρίου του 2009 έλαβε μέρος με μεγάλη επιτυχία στο Πανεπιστήμιο της Murcia της Ισπανίας το τελικό συνέδριο του Προγράμματος Οδυσσέα, με θέμα The Teaching of Modern Greek in Europe: Current Situation and New Perspectives. Εγκαινίασαν το συνέδριο η Αντιπρύτανης Δημόσιων Σχέσεων, η Καθ. Esteban, ο γραμματέας της Φιλοσοφικής Σχολής, ο Καθ. Miralles, η γραμματέας του Τμήματος Κλασσικής Φιλολογίας, η Καθ. Gallego και η Καθηγήτρια Alicia Morales, Συντονίστρια του προγράμματος.
Read more...

Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Μούρθια το τελικό συνέδριο που θα συμπίπτει με το τέλος του προγράμματος. Ο σκοπός της συνάντησης είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και να γίνει ένας τελικός ισολογισμός των πραγματοποιηθέντων δραστηριοτήτων, όλα αυτά μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης για την εκπαίδευση και τη διάδοση της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη.
Read more...

Στα πλαίσια των Meeting Interclubs των Lions Clubs του Lecce της Ιταλίας με τίτλο Ίχνη του Οθωμανικού Πολιτισμού στο Σαλέντο, υπό την αιγίδα της Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, παρουσιάστηκαν από την καθηγήτρια Isabelle Oztasciyan Bernardini d’ Arnesano οι δραστηριότητες του προγράμματος Odysseus Project for the Dissemination of Modern Greek Learning and Teaching.
Read more...

Στην Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Odysseus for the dissemination of Modern Greek Learning and Teaching, έλαβε χώρο το Πολιτιστικό Σεμινάριο με τίτλο Βασίλης Μαργάρης, ένας συγγραφέας από τα Ιωάννινα.
Read more...

Στην Αίθουσα Aldo Moro της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Καλημέρα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Odysseus for the dissemination of Modern Greek Learning and Teaching, έλαβε χώρο το Πολιτιστικό Σεμινάριο με τίτλο Βασίλης Μαργάρης, ένας συγγραφέας από τα Ιωάννινα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ...

Από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα το τέταρτο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών της Λατινικής-Αμερικής με θέμα «ισπανικοί πολιτισμοί και ο ελληνικός κόσμος» ( «Ο ελληνισμός από την σκοπιά των ισπανικών πολιτισμών»), που οργανώθηκε από την Ισπανική εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών και από το Ελληνικό Τμήμα του Ινστιτούτου Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Σαραγόσα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου της Μούρθια Α. Morales Ortiz, C. Pagan Canovas και C. Martínez Campillo παρουσίασαν το Πρόγραμμα Οδυσσέα σε ενα εξειδικευμένο κοινό με ένα έγγραφο με τίτλο «Το Πρόγραμμα Οδυσσέας. Ένα πρόγραμμα για τη διάδοση της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής και η εφαρμογή της στα ισπανικά πανεπιστήμια».
Link: http://155.210.42.131/congreso/es/index.asp

Στα πλαίσια του προγράμματος Odysseus η Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, οργανώθηκε ένα Σεμινάριο με θέμα «Προβολή και Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού». Κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου θα προβληθεί η ταινία «Πολίτικη Κουζίνα» για να ερευνηθούν οι επιρροές των διαφόρων μεσογειακών γαστρονομιών στην μαγειρική κουλτούρα της ιστορικής Ρωμαίικης Κοινότητας της Πόλης και η επίδρασή της στην σύγχρονη Ελληνική Μαγειρική.
Read more...

Στις 29 Ιουνίου 2009, η τηλεόραση της Μούρθια μετέδωσε στο πρόγραμμα της «Εδώ και Τώρα" εικόνες απο το εργαστήριο Ελληνικών Χορών που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου μαθημάτων Νεοελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Μούρθιας.
Το κοινό είχε την ευκαιρία με αυτό το τρόπο να γνωρίσει τις δραστηριότητες του προγράμματος Οδυσσέα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προσεγγίσει αυτή την ενδιαφέρουσα πτυχή της πολιτιστικής ζωής στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του ΙΙ Κύκλου μαθημάτων Νεοελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Οδυσσέας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Μούρθια (από 9 Μαρτίου - 29 Ιουνίου 2009) έλαβε χώρα στις 29 Ιουνίου 2009, η δεύτερη έκδοση για τους χορούς της Ελλάδας. Το εργαστήριο δόθηκε από τον Μανώλη Γιατσίδη,καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα (Ισπανία).

Από 19 έως 21 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας το ΧΙΙ Διεθνές Συνεδρίο “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας”, που διοργάνωσε η KEDEK (Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) στο πανεπιστήμιο της Πάτρας. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος κλήθηκαν από την οργάνωση για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου.
Η παρουσίαση έγινε από τις καθηγήτριες του Πανεπιστημίου της Μούρθια Alicia Morales και Carmen Martínez Campillo, με τίτλο “Το πρόγραμμα Οδυσσεάς: Μια ευρωπαϊκή εμπειρία για τη διάδοση της διδασκαλίας και της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας”.
Link: http://www.kedek.inpatra.gr/an3.php?$sr=2

Στις 6 Μάιου, πραγματοποιήθηκε στο Siracusa, στην Πανεπιστημιακή Σχολή για θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστήμιου της Κατάνια, η παρουσίαση των πολυμέσων υλικών και εργαλείων διδασκαλίας του πρoγράμματος Οδυσσέας. Είχαν προσκληθεί όλοι οι επίσημοι της πόλης, οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης των Συρακουσών και της Κατάνια και όλων των ενδιαφερομένων πολιτών.

Στις μέρες 23 και 24 Μαρτίου έγινε στο Ελληνοβρετανικό Κολέγιο της Αθήνας (Ελλάδα) η τρίτη συνάντηση των συμμετεχόντων του προγράμματος Οδυσσέα. Στης έντονες συνεδριάσεις εργασίας επαληθεύτηκε η καλή πορεία του προγράμματος και συζήτησαν μερικά θέματα σχετικά με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και με την διαδικασία του σχεδίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ...

Τις προσεχείς 23 και 24 Μαρτίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η τρίτη συνάντηση των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Οδυσσέας. Η συνεδρίαση θα γίνει στο Ελληνοβρετανικό της Αθήνας (Ελλάδα)

Μεταξύ των κύκλων μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Οδυσσέα, πραγματοποιήθηκε από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι τις 13 Μαρτίου του 2009 στο ΕΚΕΔ του Πλόβδιβ (Βυλγαρία) ένα δωρεάν μάθημα Νέας Ελληνικής Γλώσσας (αρχικό επίπεδο, Α1). Το μάθημα απευθύνθηκε σε φοιτητές και καθηγητές και διάρκεσε 80 ώρες.

Το μάθημα άρχισε στις 9 Μαρτίου του 2009 και παραδίνεται Δευτέρα και Τετάρτη από 18.00 έως 20.00 στο Campus La Merced του Πανεπιστημίου της Murcia. Έχει μια διάρκεια 60 ωρών (45 για την γλώσσα και 15 για τον πολιτισμό) και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο. Στο τέλος, οι μαθητές θα λαμβάνουν ένα επίσημο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου της Murcia. Το μάθημα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα και θέλουν να ανακαλύψουν τον σημερινό πολιτισμό της Ελλάδας.

Στις 3 και 5 Μαρτίου του 2009 πραγματοποιήθηκε το IV Ελληνο/Λατινικό Συνέδριο που οργάνωσε το IES Miguel Hernández τις Alhama de Murcia (Murcia, Ισπανία) στον οποίο συγκεντρώθηκαν μεγάλος αριθμός καθηγητών και μαθητών από διαφορετικά γυμνάσια και λύκεια του νομού της Murcia. Με την συνεργασία της οργάνωσης AMUPROLAG και με την υποστήριξη του δημαρχείου της Alhama de Murcia και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Αυτονομίας της Murcia, πραγματοποιήθηκε ένα πλήρες και ευχάριστο πρόγραμμα δραστηριοτήτων σχετικά με τα λατινικά, τα ελληνικά και την κλασική κουλτούρα. Μεταξύ των διαφορετικών μαθημάτων που πρόσφεραν (μυθολογία, ρωμαϊκά μωσαϊκά, μόδα, κουζίνα, κτλ.), το Πρόγραμμα Οδυσσέας συνεργάστηκε με ένα μάθημα σχετικό με την Νέα Ελληνική Γλώσσα που παράδινε η καθηγήτρια Alicia Morales του Πανεπιστήμιου της Murcia.

Την περασμένη 17 Φεβρουαρίου το Πρόγραμμα Οδυσσέας παρουσιάστηκε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα "Hoy por Hoy" της Cadena Ser (Murcia, Ισπανία), όπου πέραν συνέντευξη στον καθηγητή Manolis Giatsidis, του Πανεπιστημίου της Zaragoza και στις καθηγήτριες Carmen Martínez Campillo και Alicia Morales του Πανεπιστημίου της Murcia. Ανάμεσα σε ευχάριστη συνομιλία κατευθυνόμενη από την δημοσιογράφο Lucía Hernández, μίλησαν για το Πρόγραμμα Οδυσσέα και για τις δραστηριότητες, σχετικές με τα μαθήματα νέων ελληνικών που παραδίνονται στο Πανεπιστήμιο της Murcia, για τους χορούς και για την παραδοσιακή ελληνική μουσική και ακόμα για την γευστική ελληνική
Download sound file (12 MB)

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Μαθήματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που οργανώνεται από το πρόγραμμα Οδυσσέα και από το Ινστιτούτο Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Murcia πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Φεβρουαρίου του 2009 ένα ειδικό μάθημα για ελληνικούς χορούς.
Read more...

Εντός των δραστηριότητων του προγράμματος Οδυσσέας για τη διάδοση της διδασκαλίας και εκμάθησης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Lifelong Learning και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα του Brindisi, Lecce και Taranto, η Agenzia per il Patrimonio Culturale Lecce Euromediterraneo διοργανώνει το "Δεύτερο Κύκλο Μαθημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού". Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην έδρα της Agenzia, στη Via Libertini 15 / Α (Lecce, Ιταλία).

Εντός των δραστηριοτήτων του προγράμματος για τη διάδοση της διδασκαλίας και εκμάθησης της Νέας Ελληνικής Ευρωπαϊκής Κοινότητας που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος διά βίου μάθησης και σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα του Brindisi, Lecce και Taranto, η Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo του Λέτσε οργανώνει ένα κύκλο μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Μαθήματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που οργανώνεται από το πρόγραμμα Οδυσσέα και από το Ινστιτούτο Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Murcia πραγματοποιήθηκαν διάφορα μαθήματα για την σύγχρονη Ελλάδα:

Η γλωσσική κατάσταση στην Ελλάδα. Εισαγωγή στην νεοελληνική γλώσσα (21/12/2008, καθ.Morales Ortiz )
Μια εισαγωγή στην σύγχρονη Ελλάδα: γεωγραφία και ιστορία (20/01/2009, καθ. Morales Ortiz)
Ελληνική Γαστρονομία (26/01/2009, καθ. Martínez Campillo)
Read more...

Η παρουσίαση των πολυμέσων διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ODYSSEUS του οποίου στόχος είναι η διάδοση και εκμάθηση της Νέας Ελληνικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθηση, πραγματοποιήθηκε στο Μπρίντιζι στις 28 Ιανουαρίου, στο Salone MM Guadalupe του Δημαρχείου.
Είχαν προσκληθεί όλοι οι επίσημοι της πόλης , καθηγητές των σχολείων του Brindisi, της επαρχίας του και όλων των ενδιαφερομένων πολιτών, σε μια πρωτοβουλία που προωθεί η Agenzia per il Euromediterraneo Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα του Brindisi, Lecce και Taranto.

Άρθρο για το πρόγραμμα Οδυσσέα και τις δραστηριότητες του στην εφημερίδα La Opinión de Murcia (τεύχος 19 Δεκεμβρίου 2008)

Στις 28 Νοεμβρίου 2008, η καθηγήτρια Alicia Morales έδωσε μια διάλεξη με θέμα "Ιδέες και εκπαιδευτικά υλικά για την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής: Το πρόγραμμα Οδυσσεας".
Διαβάστε περισσότερο...

Στις 17 Νοεμβρίου 2008 ξεκίνησε το Μάθημα Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που οργανώνεται από το πρόγραμμα Οδυσσέα και από το Ινστιτούτο Γλωσσών του Πανεπιστημίου της Murcia.
Διαβάστε περισσότερο...

Η κα. Alicia Morales, ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος Οδυσσέα, δίνει μια ζωντανή συνέντευξη στην ραδιοφωνική εκπομπή "Hoy por hoy Murcia" του ραδιοφωνικού σταθμού Cadena Ser, με την Lucía Hernández (στις 12 Νοεμβρίου 2008).
Download sound file (12 MB)

Το μάθημα, που θα είναι διάρκειας 60 ωρών, ξεκινάει στις 17 Νοεμβρίου στο Campus de La Merced του Πανεπιστημίου της Murcia. Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας.


Ενημερωτικό Φυλλάδιο (Format: jpg)

Το σχολείο Ελληνικών για ξένους Μέγας Αλέξανδρος, που είναι τμήμα του Ελληνοβρετανικού Κολεγίου, έχει οργανώσει στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Οδυσσέα, δύο κύκλους δωρεάν μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για μετανάστες.

Στις μέρες 6 και 7 Οκτωβρίου έγινε στην Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo του Lecce (Ιταλία), η δεύτερη συνάντηση των συμμετεχόντων του προγράμματος Οδυσσέα. Στης έντονες συνεδριάσεις εργασίας επαληθεύτηκε η καλή πορεία του προγράμματος και συζήτησαν μερικά θέματα σχετικά με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και με την διαδικασία του σχεδίου.
Διαβάστε περισσότερο...

Οι συνεχόμενες μέρες, 6 και 7 Οκτωβρίου, Θα γίνει την δεύτερη συνάντηση των συμμετεχόντων του Προγράμματος Οδυσσέα. Η συνεδρίαση θα γίνει στην Agenzi per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo στην Lecce της Ιταλίας.


Agenda meeting Lecce (Format: pdf)

Το ευρωπαϊκό περιοδικό The Parliament Magazine (τεύχος 273, 15 Σεπτεμβρίου, σελίδα 16) πληροφορεί για το Πρόγραμμα Οδυσσέα.


Συμβουλευθείτε το περιοδικό (Format: pdf)

Στις 24 και 25 Φεβρουάριος έγινε στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μούρθιας το Kick-off Meeting του σχέδιο Oδυσσέα. Η συνάντηση οργανώθηκε από το Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας και από το Γραφείο Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Μούρθιας.
Read more...

Συνέντευξη του ψηφιακό περιοδικό Universia στην κα. Alicia Morales, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Μούρθιας και ακαδημαϊκή συντονίστρια του σχεδίου Οδυσσέα, λόγω της έγκρισης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Συμβουλευθείτε την συνέντευξη

Πανεπιστήμιο της Murcia. Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας / Γραφείο Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων