Adzernia

Adzernia : Pescado sin identificar.

-Lemaitre nos apunta, " M. Fr. Palleschi nous a suggere un rapprochement avec l'italien cernia (merou), on peut penser aussi au serranus (serra, s. f.), en langue d'oc, traduit par Levy ´ sorte de poisson fabuleux ª, en fr. ´ serran ´ poisson osseux des
mers chaudes appelè aussi perche de mer ª (Robert). (LEMAITRE, Les statust, 98)

-1392: "Primerament, adzernia, cernia, alfons, reg, tonyna, dalfi, la liura de cascuns dels dits pexes V diners". (SANCHEZ ADELL, La pesca en el Castellón medieval, doc. IV, 270). Miguel Gual
"De pescadós de vendre adzèrnia: Més avant, han ordenat que tot pescador o pescadors qui aportaran o aportar faran en la plaça de la pescateria per a vendre peix adzèrnia per qualsevulla manera". (FERRER ABARZUZA, Llibre mostassaf d'Eivissa, 284)
@José Miguel Gual López.

Tipo: Peces

Referencias documentales de «Adzernia»

Fichas de la voz «Adzernia», extraídas del archivo del profesor Gual