Ginyols

Ginyols, gingols, jinjol, guinjol, guinja, azufaifa, ginjol, zizyphum, subesten, v. ginjoli
-1348: En un inventario de Mateo Vila, apotecario mallorquín, aparece "Item, unum costallum de gingoli." (ALOMAR, Dos inventaris, p. 87)
-1348: En un inventario de Guillem Ros, apotecario mallorquín, aparece "Item, quinque libras olei de gingolí ad rationem duodecim denariorum pro libra ad quinque solidos." ... "Item, tres rovas et media de gingoli ad rationem quinque solidorum pro rova ad decem et septem solidos sex denarios.". (ALOMAR, Dos inventaris, p. 97, 100)
-1383: "Apres hic ha panses blanques e negres, figues, molt oli, ametles, presechs, pomes, peres, teronges, limons, llimes, adzebrons, aranges, cireres, de diverses sorts guindoles, albercochs, magranes, gingols, nous, avellanes, sarmenys, ledons, guarrofes, prunes, nesples, codonys, alberxigrues, ab molies daltres". (EIXIMENIS, Regiment. ed. N. Class., 25)

De: GUAL CAMARENA, M. Vocabulario del comercio medieval. Colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (siglo XIII y XIV) , Tarragona (1968)

Gínyols (XXIV, 149); gíngols (XXIV, 149, nota), — Cast. «jínjol, guínjol, guinja o azufaifa» (fruto dulce y comestible, usado también como medicamento pectoral). Su cultivo en el reino de Valencia —gínjols— está documentado en Eiximenis, Regiment, 25. Véanse además: Dic. catvalbal., v. «gínjol». Del lat. «zizyphum» (REW, 9627).

Tipo: Plantas medicinales

Referencias documentales de «Ginyols»

Fichas de la voz «Ginyols», extraídas del archivo del profesor Gual