Gavetes

Gavetes , gauetes
-1484: Voz Gauetes : "Gauetes de fust, figuran en «dret de coses vedades», sin cantidad (art. 415). Castellano «dornajo», «gaveta» o «cubo». Veamos unos ejemplos: «primerament féu pendre molt olí e alquitrà en gauetes de fust, e pegunta, e sofre viu e altres coses que han disposició del foch encendre» (Tirant lo Blanch, edic. Aguiló, cap. 126, p. 142). El Dic. cat. val. bal., voz gaveta cita un doc. de 1373 (Arch.° Mun. Barc.) : «cullent la sanch en una gaueta o librell». Véase también Dic. Balari, voz cit.". (GUAL, Arancel de Lezdas, II, 27)

Tipo: Ajuar domestico

Referencias documentales de «Gavetes»

Fichas de la voz «Gavetes», extraídas del archivo del profesor Gual