Galseran

Galseran

-1465: "Deu la compra de vna asclaua q ha 29 de gost compri de lucia senturio jenoues per mans den galseran bonnin corador per 120 11. la qual a nom magdalena de nació de xarcasos (sicj com apar per carta feta en poder den johan castel notari ...". (Mercaderes mallorquines del s. XV, 338)

Referencias documentales de «Galseran»

Fichas de la voz «Galseran», extraídas del archivo del profesor Gual