Aur

Aur , ar ,hor,besant,carlins,genovins,quirat,or, aun: Monedas de ...
-1284: En la tarifas del derecho de reua de Perpiñan, se cita "Item tot drap ab aur de Venecia o de Lucha, VI dr." (ALART, Docts. sur la langue, 80) M. D. Mateu.
-1295: En las Ordenanzas de corredores de Perpiñán aparece, "tot drap ab aur, o de Venesia, o de Lucha", 3 ds. de corretaje. (ALART, Docts. Rousillon, 111) M. D. Mateu.
-S. XIV: "Canon d'aur, II d." (Navarra) (AGN, Arancel de Pamplona). A. Martín Duque.
-1448: "Tot draper e altra persona, qui vena draps de lana, sendats, tafatans, velluts, draps d'aur o de seda a tall, ne serà atrobat ab la cana minva un dit a travers, pach de ban deu lliures" (PONS, Mostassag, 40) A. Santamaria.

De: GUAL CAMARENA, M. El primer manual hispánico de mercadería (siglo XIV). Barcelona 1981

Aur, ar, hor (II, 218; VIII, 35, 103-106); monedas d' - (II, 193; § VI passim ; VIII, 36, 43); ley (II, 232; XI, 13); - trenquat (II, 271; xv, 445-452 tarifa aduana Túnez); - en obra; en vergues; en pessas; remat (vI, 4); -d e tarí , de tarín (VIII, 42 ; XII, 28). Véase «besant», «carlins», «genovins», «quirat», etc. y «Or» en Vocab. productos .

Tipo: Moneda

Fichas de la voz «Aur», Fundación J. March

Fichas elaboradas por el equipo de investigación de la Beca de la Fundación Juan March y cuyo autor aparece en su parte inferior"