Alfabega

Alfabega , alfabegua, alfábida, alfabegue, alfabrega v. alfabeguer .- Cast. “albahaca, alabega” (planta de olor intenso y agradable). Del ár. “al-habaqa”.
Véase voz “alfábega” en Dic. Catvalbal.
Y Alpera, Botánica valenciana Eiximenis (amplia glosa).
-1348: En un inventario de Guillem Ros, apotecario mallorquín, aparece "Item, octo libras sex uncias semis alfabegue ad rationem decem et octodenariorum pro libra ad duodecim solidos novem denarios". (ALOMAR, Dos inventaris, p. 91)
-1383: "Abunda (en el Reino de Valencia) en precioses herbes, especialment en les muntanyes, on se'n fan de tals que, si eren conegudes en la virtut, seia gran excellencia de la terra; les quales, no res menys, son fort precioses, auxi com es romaní qui molt hic abunda, hisop, eufràsia, moraduix, sàlvia, julivert, menta, alfábega, ruda, clavelina, sajorida, gezmir, maravelles, pom d'amor, gavig, anglentina, lliri, roses, violes de Ultramar e d'altres fort precioses, moltes balàusties, celedonia, besoludi, fragasta, herba pastoral, herba Beatae Mariae Virginis, buglosa, gram, donzell, artemisa, gauda e d'altres infinides" (EIXIMENIS, Regiment, ed.N. Class., 26-27)
En Mallorca se prohíbe tener dentro de la ciudad “tets d’alfábega ne d’altres herbes, en les finestres ne porxos, si dons no’ls té ligats” (1448, publ. Pons, Mostassaf, p. 92)
Véase Carabaza, Plantas Al-Andalus, p. 12.
(Miguel Gual)

Tipo: Plantas medicinales

Referencias documentales de «Alfabega»

Fichas de la voz «Alfabega», extraídas del archivo del profesor Gual