Vadell

Vadell

-1448: "alguna persona no gos fer ne portar, per vendre en la terra de Mallorques, algun scut ne pavés, si donchs no es encuyrat de cuyr de bou o de vadell o d'altre cuyr de paratge". (PONS, Mostassaf, 63) Alvaro Santamaría
-1503:En el inventario de Joan Fuster, doncell, figura, "quatre vaques e hun vadell de hun any ". (BARCELO, Els bens de Jon Fuster, 182)

Tipo: Animales