Aucells

Aucells : Animal que vuela, ave, en especial ave todavía sin poder volar. Cast. "pájaro".
-EGUILAZ, Glosario,no f.; Dicc. Catvalbal, v. c.; BALARI, v. c., muchas ref. (1ª doc. Llul); FARAUDO, v. c.; LIBANO-SESMA, Léxico, no f. CICA, "aucell" (1ª doc. s. XIV, Llibre de Marevelles); DECLC, no f.)
-c1290: "més son par colom, que no fa cavall hó altre aucell. E açò és gran meraveylla: per què hom ama més" (Llivre de Marevelles, Cfr. CICA, v. "aucell)
-1423: En el inventario de bienes de Ferrer de Gualbes se relacionan en la “cambra: “Item un cortinatge de V pesses, entre sobre cel e tot, qui staven sobra lo dit lit, e en cascuna pessa havia una donzella qui té una cadena en la má e en aquella cadena stà ligat un leó al peu de la donzella e ab un titol qui es scrit ab letres d'aur qui diu “averitats” e en cada pessa ha IIII aucells pintats qui han nom signes tots blanchs.”.(GARCIA PANADES, Bienes Ferrer Gualbes, 173)

Tipo: Aves

Referencias documentales de «Aucells»

Fichas de la voz «Aucells», extraídas del archivo del profesor Gual