Algenera

Algenera
-1455: "una algenera valenciana, brodada de seda" ... "stora valenciana" ... "dotze plats e deu scudelles e quatre grassolets petits, tots de terra, obra de Valencia" ... "XII pots rodons, de obra de Valencia" ... "Cent e XXII pots comuns, part de obra de Valencia e alguns de domesquins" ... "tres plats grans, de terra, de Valencia" ... "Huna gran sort de raioles de Valencia" ... "Un pitxer de terra, de obre de Valencia". (Inventario, SOLER PALET, Art. casa, 296, 387, 388, 389)

Tipo: Ajuar domestico

Referencias documentales de «Algenera»

Fichas de la voz «Algenera», extraídas del archivo del profesor Gual