Alber

Alber , alba: Cast álamo blanco
-1309: "Per una taula d'alber e trossos a ops dels telers". (Boll. Lul., viii, 269), cfr. Dic. Catvalbar, v. "alber"
-1348: En un inventario de Mateo Vila, apotecario mallorquín, aparece "Item, unam techam d'alber magnam vacua." (ALOMAR, Dos inventaris, p. 87)
-1383: "que les vostres marjals (los del Reino de Valencia) e llocs ergullosos fossen plantats de olms, de verns, d'albers e de xops e de fust semblants, la ciudad abundaria en llenya e la terra sería molt pus bella e pus aparent, aixi com es la horta de Tarragona" (EIXIMENIS, Regiment de la c. p.", ed. N. Class, 29)
-1423: En el inventario de bienes de Ferrer de Gualbes se relacionan en la “recambra: “Pimo un lit de V posts d'alber, ab sos petges.”.(GARCIA PANADES, Bienes Ferrer Gualbes, 173)
-1423: En el inventario de bienes de Ferrer de Gualbes se relaciona: “Item una altra taula migencera de alber, ab dos petges.” (GARCIA PANADES, Bienes Ferrer Gualbes, 188)
-1455: "Huna caxe veneciana, d'alber, ab pany" (SOLER PALET, Art. casa, 294)
-1503: En el inventario de Joan Fuster, doncell, figura en la cambra , "Item una caxa blancha de alber ab una botgeta de cuyro.". (BARCELO, Els bens de Jon Fuster, 185)

Tipo: Arboles

Referencias documentales de «Alber»

Fichas de la voz «Alber», extraídas del archivo del profesor Gual