Alberginies

Alberginies, v. berengena
-1383: "Abunda (en el Rº de Valencia) en molta bella e bona hortalissa, aixi com en tot llonatge de cols, carabasses, llectuges, alberginies, melons, albudeques, cogombros, naps, xerevies, pastanagues, alls, cebes, escalunyes, porros, ràvens; e es gran maravella que a Nadal produeix, e per tot làny, pesols tendres" (EIXIMENIS, Regiment, ed. N. Class., 26)

Tipo: Alimentos