Alcanaxer

Alcanaxer: Voz desconocida cuyo significado debe ser una renta que pagan las aljamas, pues aparece dentro de las mismas. Reproducimos al Dicc. Catvalbar: "Segons ens comunica l'arabista D. Julià Ribera i Tarragó, a un documeut aràbic saragossà del segle XIII va trobar la paraula kanāxír que significava una espècie de moneda o quantitat de moneda, i que probablement té relació amb la paraula de què tractam."
-"Item, val l'alcanaxer que'ls dits moros donen cascún any tro a XXX solidos". Doc. Arch. XXXIX, 124, 121 (AGUILO, Diccionari, I, p. 58) (M.D. Mateu)
-Item munta lalcanaxer quels dits moros paguen cascun ang tro a 50. s., Rendes R. dellà Xuq. (Col. Bof., xxxix, 121).(Dicc. Catvalbar voz alcanaxer)

Tipo: Impuestos

Referencias documentales de «Alcanaxer»

Fichas de la voz «Alcanaxer», extraídas del archivo del profesor Gual

Fichas de la voz «Alcanaxer», Fundación J. March

Fichas elaboradas por el equipo de investigación de la Beca de la Fundación Juan March y cuyo autor aparece en su parte inferior"