Vetar

Vetar : Poner vetas o lista a un vestido, listar.
-1303-4: "Item de toda vestidura a vetar, que sia pausada sobre'l drap aixi quant pausada se deu, dejeu aver per cana de Montpeller, de vetar II diners" (ALART, Docts. Rousillon, 156)
-1313: "Null hom ne neguna dona... no gos d'aquí avant listar ne vetar per forsa ne batcegar negunas vestadures, doc. a. 1313" (Catalana, x, 196). Ref. Dic. Catvalbar, voz "vetar"

Tipo: Tejidos

Referencias documentales de «Vetar»

Fichas de la voz «Vetar», extraídas del archivo del profesor Gual