Remes

Remes : La lana que los blanquers o calatravins sacan de las pieles al pelarlas. (DCVB)

-v. DCVB, v. c. (doc. 1307)

-1295: "Lana de remes lavada, e tota lana lavada, lo quintal III m.,m.; aniiys, e tota lana sutza, m. m". (ALART, Docts. Roussillon, 112) Miguel Gual
-1305: "... per mar ni per terra, lana, ni bodrons, ni aynins, ni remes, ni neguna altra lana en peyl o senes peyl, ni lana filada ni a filar.". (ALART, Docts. Roussillon, 162) Miguel Gual
-1307: "lana d'anyis e de bodrons e de remes" ... "Item maneh que nul hom estrayn ni privât no gaus de la terra del S. Rey trer lana alcuna : mes empero aynins e bodrons e remes, mercaders de la terra del senyorRey tant solament, e no altres" (ALART, Docts. Roussillon, 177) Miguel Gual
-1499: "Haien a ben rentar e fer ben netes endolsir lo dit remes ans que'l vena". (Cfr. DCVB, v. c.)

Tipo: Tejidos

Referencias documentales de «Remes»

Fichas de la voz «Remes», extraídas del archivo del profesor Gual