Aluders

Aluders , v. aludes

-1499: "Nompuxe perar obredor que no sia primer examinat e que sapia ben vergar e pelar les dites pells, e saber fer pergamins e aludes". (FAJARNES, Ordinacions aluders, 157) Alvaro Santamaría

Tipo: Oficios