CMc

CIRO II Pasargada c (CMc)

hh.ku-ráš v.SUNKI ir-šá-ir-ra GAM.ha-ak-ka4 -man-nu-ši-ya-ra

Ciro el gran rey, el aqueménida.

CMa

CIRO II Pasargada a (CMa)

v.ú v.ku-ráš v.SUNKI v.ha-ak-ka4-man-nu-ši-ya

Yo (soy) Ciro el rey, un aqueménida.