Consejo Social

   

 

Foto de D.ª Encarna Zamora Navarro

 

Presidenta del Consejo Social (en sustitución del Presidente)

D.ª Encarna Zamora Navarro

Telf.: 868 88 35 01

                                    csocial@um.es                                               

 

Secretario del Consejo Social

D. Francisco José Cámara García

Telf.: 868 88 35 02 / 35 20

 csocial@um.es     

 

Secretaria del Presidente

D. ª Rosa María Miralles Berenguer

Telf.:  868 88 35 03

rmmb@um.es

 

Administrativo del Consejo Social

D. Juan José Franco Caravaca

Telf.: 868 88 81 90

jjfc@um.es